1. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

STEP 1

2. ยืนยันรายการสินค้าในรถเข็นที่ต้องการสั่งซื้อ

STEP 2

3. กรอกที่อยู่ในการจัดส่ง

STEP 3

4. ยืนยันสั่งซื้อสินค้า

STEP 4-2-2

5. ระบบได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ

STEP 5