นโยบายการคืนเงิน | คืนสินค้า

ถ้าคุณได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ หรือคุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น
การคืนสินค้าและการคืนเงินจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหลัก คือ ยังไม่ได้ใช้ และสินค้าอยู่ในหีบห่ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โดยคุณสามารถส่งสินค้ากลับมาที่
อิน ทูมาย ช็อป | IN TOMY SHOP
เลขที่ 139/70 โอ พี ทาวเวอร์
ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 097-193-7674
LINE : @INTOMYSHOP
E-mail : service@intomyshop.net

เมื่อทางร้านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้
หรือหากเป็นการคืนเงิน เงินจะถูกคืนกลับไปยังทางช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา

หมายเหตุ
– กรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ทางร้านจะเป็นผู้ออกค่าส่งทั้งหมด
– กรณีคืนเงิน จะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าที่หักค่าจัดส่งและค่าแพ็คสินค้าแล้วเท่านั้น