นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล
  2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่สำหรับใบเสร็จ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
  3. รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ประวัติคำสั่งซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า ช่องทางการจัดส่งสินค้า ช่องทางการชำระเงิน ไอดีคำสั่งซื้อ

 

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน ได้แก่ การจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลเพื่อการติดต่อ รวมถึงเพื่อให้บริการหลังการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า
  2. เพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ได้แก่การมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล การตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของทางร้าน

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเราได้ที่

อิน ทูมาย ช็อป | IN TOMY SHOP
เลขที่ 139/70 โอ พี ทาวเวอร์
ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 097-193-7674
LINE : @intomyshop
Facebook : INTOMYSHOP
E-mail : service@intomyshop.net

บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

ทางร้านมีความจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลของท่านอันได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการติดต่อ ไปยังผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้า เช่น บริษัท Kerry Express และบริษัทไปรษณีย์ไทย ทั้งให้ก็เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่ดำเนินการสั่งซื้อเข้ามา